Interpretacje organów podatkowych a CIT

 
Tytuł:Interpretacje organów podatkowych a CIT
Url:https://cit.ksiazka-24.pl
Opis: 
 Dla lepszego zrozumienia przedstawianych zagadnień na stronie internetowej przywołano wiele przykładów, orzecznictwo sądowe, a także interpretacje organów podatkowych. Strona podatkowa dedykowana podatnikom podatku CIT, księgowym, dyrektorom finansowym, a zarówno wszystkim osobom zajmującym się rozliczaniem podatku CIT. Zawarto ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Plik suplementu do pobrania poprzez Internet. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Zapraszamy na nasz blog internetowy

 
This template downloaded form free website templates