bhp na budowie książka pdf

 
Tytuł:bhp na budowie książka pdf
Url:https://prawoo.pl/szkolenia-bhp-i-ppoz-2017,80
Opis: 
 W wiązku z otrzymywaniem bardzo dużej ilości pytań w sprawie badań profilaktycznych i szkoleń BHP, przedstawiam zalecenia Głównego Inspektora Pracy. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w formie samokształcenia kierowanego /przez internet/ innymi słowy seminarium. Zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii czyli zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe sposób lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających nieistnienie przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badań profilaktycznych. Dopuszczenie możliwości przeprowadzania instruktażu ogólnego w formie samokształcenia kierowanego innymi słowy seminarium (o czasie trwania min. 3 h lekcyjne), w szczególności z użyciem środków komunikacji elektronicznej

 
This template downloaded form free website templates