opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności

 
Tytuł:opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności
Url:https://prawoo.pl/pomoc-spoleczna,160
Opis: 
 Przeczytaj pomoc społeczna co to posiadany przez jednostkę pomocy społecznej majątek trwały razem z upływem czasu traci swą wartość początkową Wyrazem jej zmniejszenia jest okresowe korygowanie wartości początkowej aktywów trwałych (z wyjątkiem dóbr kultury dodatkowo gruntów) o wartość zużycia (umorzenia)Wyrażona w pieniądzu wartość dokonanego umorzenia, obciążająca koszty działalności jednostki, stanowi amortyzację Zgodnie z rozwiązaniami pomoc społeczna z urzędu odpisów umorzeniowych innymi słowy amortyzacyjnych dokonuje się według zasad przyjętych przez jednostkę zgodnie z przepisami RachU Jednakże, ustalając normy umarzania albo amortyzacji, jednostka skalarna może przyjąć stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych czy też stawki określone przez dysponenta części budżetowej albo zarząd jednostki samorządu terytorialnego Tym samym pomoc społeczna ile wynosi daje opcja indywidualnego określenia zasad utraty wartości majątku trwałego, wpływając na wysokość rocznych kosztów funkcjonowania (w postaci amortyzacji)

 
This template downloaded form free website templates